Controlling a finanční poradenství

Tisk stránky

Controlling je řízení nákladů, povyšuje smysl účetnictví, tj. ne pro stát, ale pro organizaci se počítají čísla.

MANages realizuje outsourcing controllingu, tj. přímý výkon controllera u zákazníka.


Controlling od MANages.as obsahuje činnosti:

 • vykazování – označování nákladů organizace, aby je bylo možné analyzovat

 • kalkulace – členění režijních nákladů, aby je bylo možné rozpočítat k přímým nákladům jednotlivých produktů

 • plánování – cenotvorba, rozpočty a finanční plány, plány cash flow

 • řízení – cash flow, slevové programy, bonusy, odměňování, modelování

 • hodnocení – zpracování podkladů pro rozhodování vedení

 • reporting – systém sběru, kumulací a presentace dat a informací.


Přínosy Controllingu

 • Managementu může mít on-line informace o nákladech a plnění plánů organizace.

 • Oddělení obchodu může pružně upravovat cenovou politiku a vyjednávat s obchodními partnery.

 • Controlling umožňuje hodnotit výkonnost jednotlivých činností, útvarů, lidí do hospodaření firmy.

 • Controlling umožňuje vyhledávat slabá místa v organizaci a modelovat alternativní řešení


Poskytujeme odbornou pomoc v oblastech:

 • Vymáhání pohledávek

 • Zajištění obchodu, směnky

 • Zpracování úvěrových žádostí

 • Tvorbu metodik finančních a obchodních plánů