ISO systémy

Tisk stránky

V dnešní době je kvalita výrobků nestálá. Vznikly proto certifikáty potvrzující kvalitu řízení organizace. Kvalitou řízení se rozumí, že organizace má vytvořený systém pro trvalé poskytování kvalitních produktů.

Jiné certifikáty ISO prokazují šetrnost k přírodě, zabezpečené informace, ochranu zdraví …

Principiálně si jsou systémy podobné a jejich zavedení vyžaduje znalost a zkušenost.


Zavádíme a spravujeme systémy dle:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000, OHSAS 18001, ISO 10006, ISO 22000 a osvědčení NBÚ


Připravíme Vás na úspěšnou certifikaci ISO.

Víme co kontrolní a certifikační orgány vyžadují, umíme mluvit jejich řečí a pomůžeme s výběrem.

Na přípravu k certifikaci máme osvědčený postup, který zohlední Vaše specifika.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti zavádění ISO, tvorby metodik a postupů, a navazujících činnostech, od školení zaměstnanců až po elektrorevize.

Máme zkušenosti, které zlepšují řízení organizace a přináší užitky.

Provádíme proto aktualizaci dokumentace v závislosti na změnách legislativy a potřeb Vaší organizace.

Naší největší výhodou je schopnost porozumět zákazníkům.