ISO 20000

Tisk stránky

Norma ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 = Část 1: Specifikace - definuje požadavky na systém a řízení procesů, který ovlivňují kvalitu poskytovaných služeb ICT.

Norma ČSN ISO/IEC 20000-2:2007

Norma ISO 20000 je integrovatelná se standardy ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN ISO/IEC 27001: 2005, a je použitelná pro všechny organizace.

Připravíme Vás na úspěšnou certifikaci ISO.


Základní požadavky ISO 20000

Norma požaduje třístupňový proces aplikace postupů omezování rizika:

  • Identifikaci nebezpečí

  • Omezení rizika

  • Hodnocení rizika