ISO 22000

Tisk stránky

Norma ČSN ISO/IEC 22000:2006 definuje požadavky na řízení rizik pro ochranu

V oblasti bezpečnosti potravin jsou v současné době využívány zejména tyto dva standarty: certifikovaný systém kritických bodů HACCP a norma ČSN EN ISO 22000:2006 Norma ISO 22000 zachovává strukturu a postup normy ISO 9001:2000 a integruje ji s bezpečností potravin na základě HACCP. ISO 22000 nabízí šanci na zvýšení bezpečnosti potravin v celém řetězci podnikání s potravinami.

PRO KOHO JE NORMA URČENA?
Normu ISO 22000 lze aplikovat ve všech organizacích zapojených v potravinovém řetězci, který sahá od zemědělské prvovýroby (farmářů), přes výrobce krmiv, zpracovatele potravin, sklady potravin, dopravce, veškeré dodavatele služeb (úklid, DDD apod.), až po maloobchodní prodej a veřejné stravování. Nedílnou součástí potravinového řetězce jsou i jiné, nepřímo zapojené organizace, jako např. výrobci strojů a zařízení, obalového materiálu, čistidel, přísad a ingrediencí. Všechny tyto organizace mohou pochopitelně svými dodávkami také ovlivnit bezpečnost potravin.

ZÁKLADNÍ PILÍŘE NORMY ISO 22000
-Zapojení managementu organizace.
-Interaktivní komunikace (interní a externí).
-Zavedení programů nezbytných předpokladů (např. požadavky na správnou výrobní a hygienickou praxi).
-Použití principů HACCP.

  • -potřebuje dokázat svoji schopnost řídit rizika spojená se zajištěním zdravotní nezávadnosti potravin, aby byla schopna trvale poskytovat bezpečný produkt, který bude vyhovovat nejen požadavkům zákazníků, ale i všem aplikovatelným předpisům na bezpečnost potravin

  • si klade za cíl zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivní kontroly možných rizik spojených s dodáváním potravin, včetně zajištění trvalé aktuálnosti celého systému.