ISO certifikace

Tisk stránky

Certifikace

Certifikace = potvrzení souladu s normou, tj. shoda skutečného stavu produktu nebo systému se stanovenými požadavky.

Certifikační společnosti = provádí certifikaci a vystavují certifikát, musí být akreditovány.

Akreditaci v ČR uděluje Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

ISO normy se dělí do 2 základních oblastí: normy produktů a normy systémů řízení.

Produktové normy zajišťují shodu výrobku, tj. plnění požadavků na rozměry, materiál atd.

Normy systémů řízení definují požadavky na procesy podniků s cílem zvyšovat kvalitu a efektivnost


Přínosy certifikace

Systém certifikací umožňuje lépe se orientovat na trhu dodavatelských a partnerských organizací. Certifikát ISO vyjadřuje potvrzení kvality produktů, služeb a řízení organizace.

Do výběrových řízení státní správy a nadnárodních společností je často vyžadován certifikát systému managementu:

 • téměř vždy ISO 9001

 • často (ve 25%) ISO 9001 + ISO 14001

 • ve stavebnictví se požaduje ISO 9001 + OHSAS 18001 (+ ISO 14001)

 • v potravinářství se požaduje ISO 9001 + ISO 22000 (+ISO 14001)

 • v IT oblastech se požaduje ISO 9001 + ISO 27001 (+ISO 20000)


Certifikát

Certifikát je vydáván s platností na 3 roky s podmíněným přezkoumáním (dozorové audity) každý rok. Certifikát je vydáván s vyznačením oboru činnosti. Udělení certifikátu opravňuje certifikovanou organizaci k užívání certifikačních značek.

Certifikační společnosti často vedou seznamy platných a odebraných certifikátů za účelem ověření platnosti.


Certifikační společnosti

V České republice spolupracujeme s řadou certifikačních společností


ISO Certifikace

Certifikace = každoroční prověřování organizace, kde:

 • 1. rok = certifikační audit s 1. a 2. stupněm

 • 2. a 3. rok = dozorový audit

 • 4. rok = recertifikační audit = vystavení nového certifikátu = nový 3letý cyklus


Certifikační audit

Certifikační audity se provádějí ve dvou krocích:

 • 1. stupeň auditu je seznámení se s certifikovanou organizací, přezkoumání její dokumentace,

 • 2. stupeň auditu je přezkoumání zda řízení organizace odpovídá dokumentaci.

Při úspěšném absolvování certifikačního auditu vydá certifikační společnost certifikát.


Dozorový audit

Dozorový audit se musí provádět každý rok a zaměřuje se na kontrolu změn v dokumentaci a řízení, výsledky interních auditů, přezkoumání vedením, plánování a vyhodnocení cílů, hodnocení reklamací, dodavatelů a procesů.


Recertifikační audit

Recertifikační audit se provádí na konci tříletého cyklu platnosti certifikátu. Při tomto auditu je prověřen celý systém řízení a vydán nový certifikát. Cílem je prodloužení platnosti certifikátu systému jakosti.


Audit

Audit v organizaci provádí auditoři. Rozsah auditu se odvíjí od zaměření a velkosti organizace. Během auditu může auditní tým zjistit, že zavedený systém řízení se odchyluje od požadavků normy. Tyto odchylky dělí certifikační společnosti do tří kategorií:

 • Doporučení = neovlivňuje vydání (platnost) certifikátu

 • Neshoda 2. kategorie = podmiňuje vydání certifikátu kontrolou odstranění neshody

 • Neshoda 1. kategorie = přerušuje audit do odstranění neshody, certifikát je vydán po odstranění neshody a dokončení auditu


Poradenská společnost

Úlohou poradenské společnosti je usnadnit proces získání certifikátu. Společnost MANages, a.s., zpracovává nutnou dokumentace, provádí interní audity a školení zaměstnanců a komunikuje s certifikační společností a auditory.