ISO poradenství

Tisk stránky

Název společnosti MANages v překladu znamená „zvládá, řídí, vede, spravuje, hospodaří“.

V duchu názvu společnosti proto našim zákazníkům řešíme zavedení a správy systémů řízení.

Ne vždy je ISO doprovázeno dobrou pověstí, ale cílem naší práce je:

  • nepřekážet = připravovat dokumentaci a systém tak, aby bylo možné v něm pracovat

  • pomáhat = vytvářet štíhlé systémy řízení a přehlednou dokumentaci

  • být užiteční = vypracovat systém, který má za cíl spokojenost Vašich zákazníků

  • převzít odpovědnost = nezdržovat Vaše pracovníky s administrativou.

Nemáme ambice Vás poučovat, jak správně podnikat, ale dovedeme Vás k úspěšné certifikaci.


Komplexnost

Společnost MANages, a.s. zajistí veškeré činnosti potřebné pro úspěšné získání a udržení certifikátu, tj. veškerá školení, dodání kompletní dokumentace, zajištění interních auditů a analýz, pomoc s řízením záznamů.


Součinnost

Zavedení systému managementu se z významné části věnuje popisování procesů a určení odpovědností za jejich plnění. Proto je potřeba aby zaměstnanci organizace s námi spolupracovali a podíleli se na zavádění norem.


Rozsah

Doba přípravy k certifikaci je úměrná počtu zaváděných norem a připravenosti organizace. Délka přípravy je většinou 4-5 měsíců. Urychlení procesu je možné, ale závisí na součinnosti ze strany organizace.


Mlčenlivost

Společnost MANages, a.s. zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se zavedením systému dozví.