Příprava k certifikaci

Tisk stránky

Postup společnosti MANages jak pro zákazníka zajišťuje certifikát ISO

Příprava projektu

Při přípravě projektu se zaměřujeme na vyjasnění detailních potřeb našeho zákazníka. Cílem této etapy je projednání a uzavření smlouvy, na základě které spolu budeme spolupracovat.

Jakmile zahájíme projekt, můžeme vystavit potvrzení o probíhajícím procesu zavedení systému řízením které, lze předložit do výběrových řízení.


Návrh systému

Vstupní analýza má za cíl poznat organizaci, tj. způsob řízení, požadavky Vašich zákazníků, prověřit Vaše dokumenty a záznamy.

Vypracujeme návrh rozsahu nutných změn, dopracování dokumentace a struktury systému řízení, aby byly splněny požadavky příslušné normy. Návrh si s vedení Vaší organizace odsouhlasíme a upřesníme časový harmonogram ve vazbě na spolupracující zaměstnance, kteří nám poskytnou součinnost s přípravou dokumentace a zavedením pravidel do všední praxe.


Příprava dokumentace

Norma definuje minimální rozsah dokumentace + je povinnost k certifikaci doložit dokumentaci potřebnou k řízení daného oboru činnosti organizace.

Chceme být užiteční, proto vytváříme dokumentaci aby sloužila pracovníkům Vaší organizace. Netvoříme složitý, obecný a dlouhý dokumenty, které vzbuzují odpor a stojí mnoho času.

Dokumentaci zpracováváme v součinnosti s pracovníkem odpovědným za popisovanou oblast. Poskytujeme své znalosti normy, zkušenosti se zaváděním systémů a přehled o vazbách na ostatní dokumenty organizace.


Zavedení systému

Pochopení vytvořené dokumentace a soulad s procesy v organizaci podporujeme zaškolením pracovníků.

Na závěr zavedení systému provedeme interní audit, při kterém prověříme, zda je dokumentace uplatňována v praxi a zda jsme připraveni přistoupit k certifikaci.

Na případné nedostatky uplatníme proces zlepšování, tj. navrhneme nápravné a preventivní opatření s určením odpovědných pracovníků a termínů řešení.

Závěrem zavedení systému je jeho přezkoumání (hodnocení) vedením.


Certifikace

Nabízíme Vám pomoc s výběrem certifikační společnosti a zpracováním dotazníků k certifikaci.

Při certifikaci obhájíme shodu systému s požadavky normy a komunikujeme s certifikačním auditorem.

Naši poradci mají kvalifikaci auditorů a proto jsme schopni hovořit „řečí ISO“ a hájit Vaše zájmy.

Na případné nedostatky a náměty auditora uplatníme proces zlepšování, tj. navrhneme nápravné a preventivní opatření.


Správa systému řízení

Certifikát má platnost tři roky a během nich je nutné systém řízení udržovat:

Provádíme proto aktualizaci dokumentace v závislosti na změnách legislativy a potřeb Vaší organizace

Napomáháme s tvorbou dokumentů jako analýzy, hodnocení cílů, přezkoumání vedením

Školíme zaměstnance a provádíme interní audity.

Naší největší výhodou je schopnost porozumět zákazníkům a být jim užiteční.