MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

Úvod Hygiena práce

Systém řízení Hygieny práce

MANages vytváří a zavádí opatření proti šíření nákazy koronaviru v podnicích.

Navrhujeme, implementujeme, udržujeme a kontinuálně zlepšujeme systém řízení Hygieny práce.

Systém má za cíl prevenci onemocnění a snižování rizik, které by mohli způsobit přerušení poskytování produktů a služeb pro vaše zákazníky vlivem karantény osob a pracovišť. Dokumentace systému popisuje pravidla, principy a pokyny, včetně plánů kontinuity (BCP) pro oblast pandemického výskytu onemocnění.

Nabízíme Vám poskytnutí dokumentace, zavedení systému, aktualizaci v reakci na stávající ohrožení nákazou COVID-19, školení a kontrolu opatření.

Máme odborníky ze zdravotnictví, zobecnili a popsali jsme jejich zkušenosti do systému řízení Hygieny práce.

 

Co je koronavir?

Koronavir COVID-19 je infekční onemocnění, které nabylo rozměrů světové pandemie, které podlehlo tisíce lidí. Informace o onemocnění monitorujeme na stránkách institucí:

WHO = World Health Organization = Světová zdravotnická organizace = https://www.who.int/

SZÚ = Státní zdravotní ústav = http://www.szu.cz/tema/prevence/infekcni-nemoci

MZČR = Ministerstvo zdravotnictví = http://mzcr.cz/

 

Jak hygienu práce řeší MANages?

MANages, a.s., vytváří potřebnou dokumentaci pro řízení systému ve shodě s požadavky:

·         zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

·         zákona č. 258/2000 Sb. zákon o ochraně veřejného zdraví,

·         vyhláška č. 306/2012 Sb., vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

·         mimořádná opatření a rozhodnutí vlády a ministerstva zdravotnictví.

 

Komu je naše řešení určeno?

Opatření na prevenci onemocnění a zajištění plynulých dodávek produktů a služeb jsou nutné např. pro společnosti zajišťující chod společnosti a státu:

·         Společnosti podléhající povinnosti zajistit kybernetickou bezpečnost a jejich dodavatelé;

·         Společnosti zajišťující zásobování, dopravu;

·         Dodavatelé do zdravotnictví a jejich klíčoví dodavatelé;

·         Telekomunikační společnosti a jejich dodavatelé;

·         Energetické společnosti a jejich klíčoví dodavatelé;

·         Dodavatelé elektřiny, vody, plynu atd.

 

Hygiena_schema3A_vzor 20200228

 

Chcete rychle a snadno zavést opatření Systém řízení Hygieny práce?

Objednejte si nás.

Rámcová smlouva o poradenství a poskytování služeb MANages, a.s.

Licenční podmínky k užívání díla MANages, a.s.

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.