MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

Úvod ISO systémy ISO poradenství

ISO poradenství

Název společnosti MANages a.s. v překladu znamená „zvládá, řídí, vede, spravuje, hospodaří“. V duchu názvu společnosti proto našim zákazníkům řešíme zavedení a správy systémů řízení.

 

Ne vždy je ISO doprovázeno dobrou pověstí, ale cílem naší práce je:

  • •  nepřekážet = připravovat dokumentaci a systém tak, aby bylo možné v něm pracovat

  • •  pomáhat = vytvářet štíhlé systémy řízení a přehlednou dokumentaci

  • •  být užiteční = vypracovat systém, který má za cíl spokojenost Vašich zákazníků

  • •  převzít odpovědnost = nezdržovat Vaše pracovníky s administrativou.

 

Nemáme ambice Vás poučovat, jak správně podnikat, ale dovedeme Vás k úspěšné certifikaci.

 

Komplexnost

Společnost MANages, a.s. zajistí veškeré činnosti potřebné pro úspěšné získání a udržení certifikátu, tj. veškerá školení, dodání kompletní dokumentace, zajištění interních auditů a analýz, pomoc s řízením záznamů.

 

Součinnost

Zavedení systému managementu se z významné části věnuje popisování procesů a určení odpovědností za jejich plnění. Proto je potřeba aby zaměstnanci organizace s námi spolupracovali a podíleli se na zavádění norem.

 

Rozsah

Doba přípravy k certifikaci je úměrná počtu zaváděných norem a připravenosti organizace. Délka přípravy je většinou 4-5 měsíců. Urychlení procesu je možné, ale závisí na součinnosti ze strany organizace.

 

Mlčenlivost

Společnost MANages, a.s. zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se zavedením systému dozví.

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.