MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

Úvod ISO systémy ISO certifikace

ISO certifikace

Certifikace = potvrzení souladu s normou, tj. shoda skutečného stavu produktu nebo systému se stanovenými požadavky.

Certifikační společnosti = provádí certifikaci a vystavují certifikát, musí být akreditovány. Akreditaci v ČR uděluje Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). ISO normy se dělí do 2 základních oblastí: normy produktů a normy systémů řízení. Produktové normy zajišťují shodu výrobku, tj. plnění požadavků na rozměry, materiál atd. Normy systémů řízení definují požadavky na procesy podniků s cílem zvyšovat kvalitu a efektivnost.

 

Přínosy certifikace

Systém certifikací umožňuje lépe se orientovat na trhu dodavatelských a partnerských organizací. Certifikát ISO vyjadřuje potvrzení kvality produktů, služeb a řízení organizace.

 

Do výběrových řízení státní správy a nadnárodních společností je často vyžadován certifikát systému managementu:

 •  • téměř vždy ISO 9001

 •  • často (ve 25%) ISO 9001 + ISO 14001

 •  • ve stavebnictví se požaduje ISO 9001 + OHSAS 18001 (+ ISO 14001)

 •  • v potravinářství se požaduje ISO 9001 + ISO 22000 (+ISO 14001)

 •  • v IT oblastech se požaduje ISO 9001 + ISO 27001 (+ISO 20000)

 

Certifikát

Certifikát je vydáván s platností na 3 roky s podmíněným přezkoumáním (dozorové audity) každý rok. Certifikát je vydáván s vyznačením oboru činnosti. Udělení certifikátu opravňuje certifikovanou organizaci k užívání certifikačních značek. Certifikační společnosti často vedou seznamy platných a odebraných certifikátů za účelem ověření platnosti.

 

Certifikační společnosti

V České republice spolupracujeme s řadou certifikačních společností.

 

ISO Certifikace

Certifikace = každoroční prověřování organizace, kde:

 •  • 1. rok = certifikační audit s 1. a 2. stupněm

 •  • 2. a 3. rok = dozorový audit

 •  • 4. rok = recertifikační audit = vystavení nového certifikátu = nový 3letý cyklus

 

Certifikační audit

Certifikační audity se provádějí ve dvou krocích:

 •  • 1. stupeň auditu je seznámení se s certifikovanou organizací, přezkoumání její dokumentace,

 •  • 2. stupeň auditu je přezkoumání zda řízení organizace odpovídá dokumentaci.

Při úspěšném absolvování certifikačního auditu vydá certifikační společnost certifikát.

 

Dozorový audit

Dozorový audit se musí provádět každý rok a zaměřuje se na kontrolu změn v dokumentaci a řízení, výsledky interních auditů, přezkoumání vedením, plánování a vyhodnocení cílů, hodnocení reklamací, dodavatelů a procesů.

 

Recertifikační audit

Recertifikační audit se provádí na konci tříletého cyklu platnosti certifikátu. Při tomto auditu je prověřen celý systém řízení a vydán nový certifikát. Cílem je prodloužení platnosti certifikátu systému jakosti.

 

Audit

Audit v organizaci provádí auditoři. Rozsah auditu se odvíjí od zaměření a velkosti organizace. Během auditu může auditní tým zjistit, že zavedený systém řízení se odchyluje od požadavků normy. Tyto odchylky dělí certifikační společnosti do tří kategorií:

 •  • Doporučení = neovlivňuje vydání (platnost) certifikátu

 •  • Neshoda 2. kategorie = podmiňuje vydání certifikátu kontrolou odstranění neshody

 •  • Neshoda 1. kategorie = přerušuje audit do odstranění neshody, certifikát je vydán po odstranění neshody a dokončení auditu

 

Poradenská společnost

Úlohou poradenské společnosti je usnadnit proces získání certifikátu. Společnost MANages, a.s., zpracovává nutnou dokumentaci, provádí interní audity a školení zaměstnanců a komunikuje s certifikační společností a auditory.

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.