MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

ISO 22000

Norma ČSN ISO/IEC 22000:2006 definuje požadavky na řízení rizik pro ochranu. V oblasti bezpečnosti potravin jsou v současné době využívány zejména tyto dva standarty: certifikovaný systém kritických bodů HACCP a norma ČSN EN ISO 22000:2006 Norma ISO 22000 zachovává strukturu a postup normy ISO 9001:2000 a integruje ji s bezpečností potravin na základě HACCP. ISO 22000 nabízí šanci na zvýšení bezpečnosti potravin v celém řetězci podnikání s potravinami.

 

PRO KOHO JE NORMA URČENA?

Normu ISO 22000 lze aplikovat ve všech organizacích zapojených v potravinovém řetězci, který sahá od zemědělské prvovýroby (farmářů), přes výrobce krmiv, zpracovatele potravin, sklady potravin, dopravce, veškeré dodavatele služeb (úklid, DDD apod.), až po maloobchodní prodej a veřejné stravování. Nedílnou součástí potravinového řetězce jsou i jiné, nepřímo zapojené organizace, jako např. výrobci strojů a zařízení, obalového materiálu, čistidel, přísad a ingrediencí. Všechny tyto organizace mohou pochopitelně svými dodávkami také ovlivnit bezpečnost potravin.

 

ZÁKLADNÍ PILÍŘE NORMY ISO 22000

  • •  Zapojení managementu organizace.
  • •  Interaktivní komunikace (interní a externí).
  • •  Zavedení programů nezbytných předpokladů (např. požadavky na správnou výrobní a hygienickou praxi).
  • •  Použití principů HACCP.
  • •  Potřebuje dokázat svoji schopnost řídit rizika spojená se zajištěním zdravotní nezávadnosti potravin, aby byla schopna trvale poskytovat bezpečný produkt, který bude vyhovovat nejen požadavkům zákazníků, ale i všem aplikovatelným předpisům na bezpečnost potravin.
  • •  Klade si za cíl zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivní kontroly možných rizik spojených s dodáváním potravin, včetně zajištění trvalé aktuálnosti celého systému.
Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.