MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

ISO 14001

Norma ISO 14001 definuje požadavky, jak podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze s ekonomickými potřebami organizace. Norma ISO 14001 požaduje důkazy o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností. Připravíme Vás na úspěšnou certifikaci ISO.

 

Základní požadavky ISO 14001

Ochrana životního prostředí podléhá čím dál tím více státní regulaci a zásahům ovlivňujícím podnikatelskou sféru. Zavádí se princip ekonomické odpovědnosti za způsobené škody a předcházení škodám.

 

Mezi základní požadavky patří důsledné dodržování zákonů:

 •  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

 •  • Zákon č.350/2011 Sb., Chemický zákon

 •  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

 •  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

Systém je zaměřen na prevenci vzniku ekologických havárií. Analýza činností organizace, které mají dopad na životní prostředí = environmentální aspekty. Opatření, která organizace přijme (environmentální programy) se zavedou do provozu a kontroluje se průběžně (havarijní připravenost a reakce).

 

Ochrana životního prostředí navazuje na úsilí organizace o kvalitu a spokojeného zákazníka.

 

Přínosy ISO 14001

Zavedení systému environmentálního managementu může přinést konkurenční výhodu:

 • •  splněním podmínky pro výběrová řízení státní správy

 • •  splňují se kritéria pro investice a zlepšuje se přístup ke kapitálu

 • •  prevence ekologických pokut

 • •  podporuje se rozvoj řešení šetrných k životnímu prostředí, šetří se vstupními materiály a energiemi

 • •  image = zákazníci jsou informováni o příkladném chování podniku k životnímu prostředí.

 

Postup zavedení normy ISO 14001

 • •  Úvodní školení vrcholového a středního managementu v zásadách ČSN EN ISO 14001.

 • •  Školení zmocněnce EMS. Stanovení odpovědností. Zadání vstupních úkolů.

 • •  Zjišťování environmentálních aspektů a vyhodnocování příslušných environmentálních dopadů.

 • •  Zjišťování právních a jiných požadavků, případně stanovení vnitřních kritérií pro environmentální profil.

 • •  Stanovení environmentální politiky, environmentálních cílů a cílových hodnot.

 • •  Sestavování dokumentace EMS – návrh postupů pro dokumentování EMS, řízení provozu, havarijní připravenost, postupy pro kontroly, nápravná opatření a přezkoumání vedením organizace.

 • •  Zahájení provozu EMS.

 • •  Školení interních auditorů.

 • •  Provedení interních auditů EMS.

 • •  Stanovení opatření podle výsledků interního auditu.

 • •  Přezkoumání EMS vedením společnosti – stanovení nápravných a realizačních opatření.

 • •  Úpravy dokumentace a příručky EMS. Realizace opravných opatření.

 • •  Provedení komplexní prověrky EMS – zhodnocení stanovených opatření.

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.