MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

ISO 45001

Co je ISO 45001?

Norma ČSN ISO 45001:2018 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití (dále též „ISO 45001“) je mezinárodní normou, která nahradila OHSAS 18001.

Důvody pro zavedení/Přínos pro vaši společnost

 • systémové řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“);
 • plnění požadavků některých výběrových řízení;
 • vyšší motivace Vašich zaměstnanců díky bezpečným a výkon zvyšujícím pracovním podmínkám;
 • zvýšená ziskovost dosažená prostřednictvím snižování nákladů při ztrátách;
 • větší atraktivita jako zodpovědného zaměstnavatele a obchodního partnera;
 • minimalizace rizik vyplývajících z Vaší odpovědnosti prostřednictvím proaktivní identifikace a odstranění zdrojů rizik;
 • zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;
 • systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;
 • předcházení a omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
 • plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • vybudovaný samo regulující systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.);
 • zvýšení podnikové kultury a corporate identity u svých zainteresovaných stran.
 • Identifikací nebezpečí na pracovišti a provádění efektivní preventivní kontroly;
 • zabráněním zranění a nemocem mezi vašimi pracovníky;
 • snižováním rizika úrazů a špatného zdravotního stavu a ušetřením nákladů;
 • vyhodnocením soulad s platnými legislativními požadavky;
 • zlepšením kultury bezpečnosti;
 • stanovením oblasti pro školení a požadavků na způsobilost;
 • zvyšováním produktivity;
 • asistováním s předkvalifikačními procesy od vašich zákazníků;

Výhody certifikace ISO 45001

 • Snížení provozních nákladů

Méně zranění a špatného zdravotního stavu = nižší náklady za právní poplatky a odškodnění.

 • Zlepšení vztahů se zúčastněnými stranami

Vaše priorita je zdraví a majetek zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů a lidé na to budou velmi dobře reagovat.

 • Soulad s právními předpisy

Zákonné a regulační požadavky ovlivňují vaši organizaci a její zákazníky.

 • Vylepšete management rizik

Identifikací potenciálních incidentů a jejich kontrolou a stanovením opatření chráníte zaměstnance a zákazníky před škodami.

 • Osvědčená obchodní pověření
 • Spokojenost a bezpečnost zákazníků
 • Získejte více zakázek s SSIP

Tato norma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uznána v bezpečnostních schématech pro zadávání zakázek (SSIP) v oboru stavebnictví.

 • Sociální odpovědnost podniků

Zavedení strukturovaného systému řízení může podpořit demonstraci CSR a kulturu organizace.

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.