MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

Úvod Systém motivace zaměstnanců

Systém motivace zaměstnanců

Motivace zaměstnanců je o způsobu komunikace, hodnocení a odměňování.

Vytvořili jsme pro manažery systém a nástroje, které podporují řízení zaměstnanců. Poskytujeme služby související s personálními audity včetně nastavení kariérového a motivačního programu pro zaměstnance. Aplikace Hodnocení zaměstnanců a Řízení cílů si TOP vedením může promítnout specifika a zaměření své organizace.

 

Systému Motivace zaměstnanců obsahuje:

 • Aplikaci Hodnocení zaměstnanců + uživatelský manuál

 • Aplikaci Řízení cílů a úkolů + uživatelský manuál

 • Směrnici Motivace zaměstnanců

 • Metodika manažerů k Modulu hodnocení manažery

 • Metodika manažerů Vedení personálních pohovorů

 • Školení manažerů

 

Přínosy Systému Motivace

TOP vedení tak získá účinný nástroj:

 • k systematické evidenci a přehledné správě způsobilostí zaměstnanců i manažerů

 • k zefektivnění práce při plánování rozvoje zaměstnanců

 • k motivování a odměňování zaměstnanců v závislosti na plnění cílů

 • který dává zaměstnancům prostor strukturovaně vyjádřit svou spokojenost

 • k řízení cílů a strategie

 

Aplikace Hodnocení zaměstnanců obsahuje:

 • Hodnocení výkonu zaměstnanců

 • Hodnocení plnění cílů zaměstnanců

 • Plánování nových cílů zaměstnanců

 

Oblast hodnocení výkonu zaměstnance:

 • zaměstnanci získají zpětnou vazbu o svých způsobilostech a osobním výkonu

 • zaměstnanci jsou směřováni, kam zaměřit svůj rozvoj

 • manažeři získají přehled o sebehodnocení zaměstnanců

 • manažeři se mohou komplexně vyjádřit k spokojenosti svých podřízených

 • vedení společnosti získá přehled o způsobilostech zaměstnanců v celé organizaci

 

Oblast hodnocení plnění cílů zaměstnance:

 • zaměstnanci získají ucelené hodnocení svého výkonu a plnění firemních cílů

 • zaměstnanci jsou vtaženi do procesu plánování a hodnocení cílů

 • manažeři se mohou vyjádřit k plnění cílů za spokojenosti svých podřízených

 

Oblast plánování nových cílů zaměstnance:

 • zaměstnanci spoluvytváří nové cíle a úkoly = přináší pohled „co je možné“

 • manažeři přináší pohled „co je potřebné“

 • vtažení zaměstnance do plánování snižuje výmluvy na nereálnost cílů

 • výstupem plánování je závazek zaměstnance ke splnění

 

Přínosy aplikace Hodnocení zaměstnanců:

 • Dialog mezi podřízeným a nadřízeným

 • Jasná struktura a pravidla procesu hodnocení

 • Zápis závazného plánu (cílů) zaměstnance

 

Aplikace Řízení cílů a úkolů obsahuje:

 • Informaci o plnění úkolů

 • Plán nových úkolů

 • Požadavky na spolupráci a koordinaci s jinými útvary organizace

 

Přínosy aplikace Řízení cílů:

 • Přehled o probíhajících úkolech v organizaci

 • reporting struktura a pravidla procesu hodnocení

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.