MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

Úvod Správa Metrologie

Správa Metrologie

Základní požadavky Metrologie

Metrologie průmyslová = je zaměřená na obsluhu měřidel v průmyslu.

Metrologie legální = správnost měření v obchodním styku, při ochraně zdraví a bezpečnosti.

Metrologie je vymezena řadou zákonů z nichž nejdůležitější je Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování.

 

Z těchto zákonů a vyhlášek vyplývají pro každou organizaci povinnosti:

 •  • vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví pracovníků, bezpečnosti práce a životního prostředí přiměřené ke své činnosti

 •  • identifikovat a evidovat měřidla a označit je

 •  • kontrolovat a ověřovat měřidla, evidovat o tom záznamy

 •  • zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření => směrnice

 •  • školit uživatele měřidel

 

Přínosy Správy Metrologie

 •  • Získáte přehled o technickém stavu měřidel, jejich kalibracích a kontrolách.

 •  • Odhalíme měřidla, které zdaleka nesplňují předpisy.

 •  • Předejdete pokutám od České obchodní inspekce nebo Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

 •  • Předejdete uplatňování náhrady škod za reklamace vadné výroby

 •  • Splníte zákonné povinnosti, splníte požadavky ISO 9001 – 7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření a 9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

 •  • Outsourcing Správy Metrologie Vám ušetří čas a soustředění na hlavní činnosti podnikání

 

Spravujeme oblast Metrologie a přebíráme zodpovědnost nad povinnostmi organizace

 

Správa Metrologie obsahuje

 •  • Údržba směrnice Metrologie

 •  • Evidence měřidel (karty a kalibrační protokoly), stanovení kalibračních lhůt podle kategorií

 •  • Plán kalibrací a kontrol

 •  • Zajištění údržby, oprav a kalibrací

 •  • Identifikaci měřidel vylepováním štítků

 •  • Definování postupů měření

 •  • Poradenství při nákupu a servisu měřidel, příp. výběr dodavatele

 •  • Školení pracovníků a ověřování znalostí /e – learning/

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.