Partnerství s naší společností

Společnost MANages.as nabízí služby také prostřednictvím vybudované partnerské sítě. Budování partnerské sítě má za cíl nabízet komplexní portfolio služeb odborných společností a synergické efekty.

Přínosy partnerství:

  • Vaše nabídka služeb se stane komplexnější

  • Zvýší se počet Vašich obchodních partnerů a přístup k novým zákazníkům

  • ……….

 

Základní požadavky na partnery:

  • Odborná zdatnost, profesionalita a kvalita služeb

  • Kompatibilita nabízených služeb se zaměřením MANages.as

  • …………

Další podrobnosti naleznete v sekci “PARTNERSTVÍ“.